Menu Error Warning Confirm Info Close Sort Checkbox default Checkbox checked Radio default Radio checked Add Bell Calendar Clock Cross Facebook History Info Image Left arrow Link arrow List Location Lock Play Search Send Show Star Right arrow Remove Staff Survey Trashcan Twitter Up arrow Warning Youtube

Östersjön, ett av världens mest förorenade hav

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Årligen täcker algblomningar stora delar av havet, något som leder till döda bottnar och hotade fiskbestånd. Trots minskade utsläpp har områden med döda havsbottnar ökat sedan millennieskiftet. Östersjöns ekosystem är mycket känsligt, näringsämnen men även kemikalier och andra utsläpp stannar kvar i ekosystemen under lång tid. Orsaken till Östersjöns problem med återkommande och utbredda algblomningar är många års övergödning från utsläpp av fosfor och kväve.

Det här kan du göra för Östersjön

Handla miljömärkt Genom att välja miljömärkta produkter så räddar du både din egen hälsa och planetens.

Kissa inte i vattnet Använd din båttoalett och toatömningsstationerna till sjöss.

Vänta med solkrämen Smörj in dig med solkräm efter badet, inte precis före. UV-skyddande krämer har negativ inverkan på vattenlivet.

Ät mindre kött Köttproduktion är både miljömässigt och ytmässigt krävande. Beräkningar visar att djurhållningen står för hela 80 procent av den samlade kväve-belastningen från avrinningsområdena runt Östersjön.

Kasta inte plast i naturen Plasten nöts ner till mikroskopiska partiklar (mikroplast) som så småningom följer med vattnet ut i havet. Mikroplasten äts av djurplankton som i sin tur äts av fiskar och fåglar.

Skriv under

Hjälp oss påverka politikerna. Fyll i ditt namn och e-post nedan om du vill att de ska prioritera Östersjöfrågan högre.